Organisatie

De VPTU is door de leden opgericht. Zij hebben uit hun midden een dagelijkse bestuur gekozen. Het bestuur bestaat uit vijf leden:

Voorzitter Vincent Peskens (Cubus Systems)
Secretaris Rein Dahmen (Rein Dahmen Advies)
Penningmeester Hans van der Last (Aenova)
Bestuurslid Ivo van der Velde (Tenso Software)
Bestuurslid Rob de Vos (PlanningIT)

Ivo van der Velde is ook voorzitter van de Toelatingscommissie. Deze commissie ‘screent’ nieuwe kandidaat-leden.

Rob de Vos is tevens voorzitter van de Commissie Externe Communicatie. Deze commissie is verantwoordelijk voor alle externe contacten met de buitenwereld.

VPTU wil graag goed bereikbaar zijn. Daarom hebben we een secretariaat. U kunt daar tijdens kantooruren terecht met al uw vragen over de VPTU en planning, tijdregistratie en urenverantwoording.

Advertenties