Kennis

Tijdplein verzamelt en presenteert informatie over arbeidstijdmanagement in het algemeen en planning, tijdregistratie & urenverantwoording in het bijzonder.

Wij geven u munitie waarmee u draagkracht binnen de organisatie krijgt om planning, tijdregistratie en urenverantwoording de aandacht te geven die deze onderwerpen verdienen. Dat doen Tijdplein ondermeer door gevalideerde onderzoeken naar de meerwaarde van oplossingen te financieren en u daarover te berichten. Verder organiseert Tijdplein debatten en beurzen en plaatsen we relevant nieuws en achtergrondartikelen over planning, tijdregistratie en urenverantwoording op deze site. Tijdplein is een initiatief van de branche-organisatie VPTU, die via deze site naar buiten treedt. Tijdplein wil aan alle relevante marktpartijen een vraagbaak en platform bieden op het gebied van arbeidstijdmanagement.

Kies één van de onderstaande categorieeën en klik door op de titel als u meer wilt lezen:

Advertenties